Browsing: Vivo V9

Other

EP.20 แชร์ประสบการณ์การใช้งานเจ้า CAT S61 (หลังใช้งานได้ 2 สัปดาห์)

3

คลิปนี้เป็นภาคต่อจากคลิปที่แล้ว ซึ่งจะมาเล่าประสบการณ์ในการใช้งานเจ้า Smartohone CAT S61 หลังจากซื้อมาใช้งานได้ 2 สัปดาห์ ….

1 2 3 1,049